Polityka jakości

JAKOŚĆ JEST DLA NAS DECYDUJĄCA

Produkty wysokiej jakości oraz profesjonalny i wysoki poziom świadczonych usług to gwarancja zadowolenia naszych klientów.

Założenia te są podstawą działalności na wszystkich szczeblach funkcjonowania i zarządzania naszego przedsiębiorstwa oraz stanowią fundament ‘Polityki Jakości’ realizowany w oparciu o szczegółowe i jednoznaczne określenie zadań, odpowiedzialności oraz procedur kontrolnych.

Potwierdzeniem najwyższego standardu jakości oferowanych produktów, profesjonalizmu obsługi i mechanizmów kontroli dla wszystkich zachodzących procesów jest przyznanie przez DNV firmie Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. od stycznia 2001 roku Certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu jakości ze standardem EN ISO 9002, a od listopada 2003 ze standardem EN ISO 9001.


Jakość jest niepodzielna lecz policzalna – u nas jest to standard