Kariera

KARIERA W SALZGITTER MANNESMANN

Twój zawodowy sukces jest również naszym sukcesem. Prawidłowość ta znajduje odzwierciedlenie w motywie przewodnim koncernu 5P, charakteryzującym się wielopłaszczyznowymi procesami, mającymi na celu osobowy rozwój pracowników, któremu towarzyszą zaangażowanie i osiągane wyniki.

Coraz to nowe wyzwania wymagają ciągłego doskonalenia własnych umiejętności. W procesie tym towarzyszymy Wam przez cały czas. Pomagamy Wam pogłębiać zasady komunikacji i współpracy, zagadnienia techniczne, wiedzę handlową, stale wzmacniając poczucie Waszej wartości i pewności.

Sekcja rozwoju młodych kadr menadżerskich koordynuje w tym celu działania wszystkich obszarów koncernu, zapewniając stały proces podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz realizację planów rozwojowych, opartych na identyfikacji potencjalnych zdolności i indywidualnych predyspozycji a następnie ich rozwijaniu i ukierunkowywaniu.

W czasie swojej kariery zbieracie bagaż doświadczeń, będących podstawą do przyjmowania coraz to nowych wyzwań i obowiązków, potwierdzających Wasz sukces zawodowy i zaangażowanie. W ramach przyjętego kierunku prowadzone są liczne indywidualne programy szkoleniowe i treningowe, a grupy dyskusyjne dają Wam możliwość wymiany poglądów z potencjalną kadrą kierowniczą i menadżerską, która stworzy w przyszłości solidne podstawy funkcjonowania całego koncernu.