O nas

O nas

Siedziba główna - Düsseldorf

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel - przedsiębiorstwo z wartością dodaną

Witamy w Salzgitter Mannesmann Stahlhandel - jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku handlu stalą. Kto chce dzisiaj zajmować silną pozycję na rynku, winien nie tylko posiadać innowacyjną filozofię, lecz być przekonywujący w swoich działaniach.

Handel, usługi i serwis - zawsze zgodnie z potrzebami klienta.

Optymalne jest tylko optimum.
W celu uzyskania jeszcze lepszych wyników wprowadzono szeroko zakrojone procesy optymalizujące w obrębie przedsiębiorstwa i całej grupy celem wypracowania jednolitych i jednorodnych koncepcji logistycznych.

Przegląd nowych perspektyw
Dalsze strony dają wgląd w nasze przedsiębiorstwo: co wiedzie nas w przyszłość, dlaczego jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla klientów i dostawców i co zamierzamy przedsięwziąć aby tak było również w przyszłości.

Silne ogniwo - nasza organizacja
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel posiada liczne filie na obszarze Europy. Centrum tego ekonomicznego i organizacyjnego zrzeszenia stanowi płynna koegzystencja organizacji, sprzedaży i handlu. Wykorzystywany jest przy tym efekt synergetyczny istniejących możliwości i silnych punktów. Całość jest zawsze czymś więcej niż sumą swoich części składowych.

Jakość jest niepodzielna lecz policzalna
Efektywność i elastyczność Salzgitter Mannesmann jest wynikiem stałego rozwoju myślenia serwisowego, a podstawę sukcesu stanowi jeszcze większa bliskość klienta i bezpośredni dostęp do całego programu magazynowania wszystkich oddziałów poprzez zasadę "otwartych składów".

Nasz standard nazywa się jakość
Jako jeden z wiodących koncernów handlu stalą w Europie mamy poczucie, że jesteśmy innowacyjnym usługodawcą, który rozumie i wspomaga potrzeby swoich klientów. W procesach przygotowania jesteśmy w stanie, dzięki najnowocześniejszej technice i kontroli jakości, dostarczać produkty wysokiej jakości i przygotowane wymiarowo do montażu końcowego.

Komunikacja nie jest ulicą jednokierunkową
Zarówno w indywidualnych rozmowach, jak i szeroko pojętym "towarzyszeniu projektom" komunikatywne i profesjonalne porozumiewanie zajmuje u nas miejsce kluczowe. Komunikacja w Salzgitter Mannesmann nie jest ulicą jednokierunkową o co troszczy się ponad 1.500 pracowników w Europie.

Motyw wiodący 5P - filozofia z wartością dodaną
Naszym celem i dążeniem jest gwarancja najwyższego stopnia zaspokojenia potrzeb klientów - również w przyszłości. Nad realizacją tego celu pracują pracownicy wszystkich szczebli. Aby dążenia te były jasno sprecyzowane opracowano w koncernie motyw wiodący, obejmujący naszą samoświadomość, cele nadrzędne i podstawy funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa: motyw

5P: współbrzmienie profitu, partnerów, personelu, produktu i procesów.

Profit oznacza strategię ciągłego wypracowywania zysków i dalszego rozwoju. Partnerstwo oznacza bycie fair, otwartość i wzajemne zaufanie. Filozofia w odniesieniu do personelu brzmi: wzajemnie się komunikować, uczyć się od siebie wzajemnie, wspólnie działać w duchu przedsiębiorstwa. Spektrum produkty obejmuje stal i technologię. Połączenie siły kompetencji i otwarcie na nowości oznacza procesy.
Urzeczywistnienie motywu wiodącego 5P stawia wysokie wymagania, do wypełnienia których każdy czuje się zobowiązany. Motyw wskazuję drogę, na której grupa Salzgitter chce osiągnąć ambitne cele: rozwój własnych koncepcji, rozwój w przedsiębiorstwie, z którego jesteśmy dumni.  

Salzgitter Stahlhandel - podstawa lepszego biznesu
By sprostać w przyszłości rosnącym wymaganiom ciągle obserwujemy i analizujemy rozwój rynku, co pomaga opracowywać nowe strategie i dalsze kierunki rozwoju dla całej organizacji handlowej.
Gdzie tylko nas spotkacie, możecie oczekiwać pełnego serwisu ze strony Salzgitter Mannesmann Stahlhandel. Dobrze przemyślane oferty magazynowe, wysokie know-how produktów, komunikatywni współpracownicy i znakomita znajomość rynku - w ten sposób znamy wystarczająco Wasze potrzeby.

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel - co możemy dla Państwa zrobić?